protocol Corona

Vanaf maandag 11 mei mogen de rijlessen weer worden opgestart. Er geldt echter wel een strikt protocol wat is goedgekeurd door het RIVM. Ook ik moet mij aan dit protocol houden. Op deze pagina leg ik uit wat het protocol inhoudt en waar jij je aan moet houden.

Allereerst gelden de algemene richtlijnen van het RIVM:
– blijf thuis bij klachten (griep, hoesten, kortademigheid, koorts), ook als je twijfelt!
– was regelmatig je handen.

Specifiek voor de rijlessen gelden de volgende aanvullende regels:
– voorafgaande aan de les (de avond voor de dag dat je de rijles hebt) worden er twee vragen gesteld per Whats app bericht, waarop je de volgende ochtend antwoord geeft :
* Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?  
            * Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
Indien 1 of beide vragen met JA worden beantwoord, gaat de rijles NIET door!

– vlak voor de rijles was je thuis goed je handen (20 seconden volgens de richtlijnen van het RIVM).
– voor het instappen worden handen gereinigd met alcoholhoudende handgel (aanwezig in de lesauto)
– voor het instappen worden alle oppervlakten die de leerling aan moet raken gereinigd met ontsmettende doekjes.
– tijdens de rijles houd je je aan de geldende richtlijnen van het RIVM, mocht je onverhoopt een keer moeten hoesten of niezen, dan doe je dit in je elleboog of een papieren zakdoekje.
– tijdens de rijles draag je een mondkapje, die je van de rijschool krijgt. De rijinstructeur draagt die ook. Aan het einde van de rijles, worden de oppervlakten opnieuw gereinigd.
– na de les wordt de les buiten de auto nabesproken en worden nieuwe afspraken gemaakt.

rijlessen moeten volgens de normaal geldende regels minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd, BEHALVE als je ineens toch klachten krijgt als koorts, hoesten, kortademigheid en/of benauwdheid.
BELANGRIJK: dit protocol is er om jou en mij te beschermen! Het is dus van groot belang dat wij ons hieraan houden. Aangezien mijn vrouw behoort tot de risicogroepen, neem ik geen enkel risico. Als ik bij aanvang van de les het vermoeden heb, dat er toch klachten zijn, gaat de les alsnog niet door. Ik ben hier heel streng in! Als tijdens de les blijkt dat je toch klachten hebt of hebt gehad, wordt de les onmiddellijk afgebroken en moet deze wel volledig betaald worden. DUS: vooraf afzeggen, al is het een kwartier voor de les : geen probleem!! SAFETY FIRST!

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress